Styrelse

Styrelsen i Föreningen Slupen Sjötorp tillsatt vid årsmötet 2019 03 06.

Styrelseledamöter

Jörgen Karlsson
0501-51363
070-5148805

Anders Moberg
0506-15242

070-5934410
moberganders@telia.com

Louise Persson
073-447 44 31
lollo1918@hotmail.com

Bengt-Åke Berger

Vice ordförande

Eie Bengtsson
0501-50262
070-2481500
eiebengtsson@mail.se

Sekreterare

Roger Selin
0501-51305
070-6887658
rskonsult@telia.com

Kassör

Jan-Ivan Johansson
0511-12384
070-7666016
janivan.johansson@gmail.com

Styrelsesupleanter

Anders Berger

Kenneth Arvidsson
0706-650750
cafebaltzar@gmail.com

Revisorer

Bo Öster
bo.oster@telia.com
070-538 86 04

Anna Isidorsson
anna_isidorsson@yahoo.se
0705-08 10 30

Revisorsuppleant

Lisbet Olsson

Fartygsombud

Anders Moberg

Valberedning

Malte Persson

Eva Selin

Vänerslupen Oskar II

Föreningen Slupen
540 66 Sjötorp Sverige

© Föreningen Slupen Oskar II