Föreningen slupens Konstlotteri, förlängd försäljningsperiod.

Då det fortfarande finns ett antal lotter kvar, har vi i samråd med av Mariestads kommun utsedd lotterikontrollant beslutat att flytta fram sista dagen för lottförsäljningen med en månad till tisdagen den 15.e november 2016. Där efter kommer dragning att genomföra och resultatet publiceras på Facebook och vår hemsida. Vinnaren kommer dessutom att kontaktas personligen.

Lotter säljs hos Konstnär ”Indijan Art” eller på Caf’é Baltzar i Sjötorp.

Föreningen slupen
Roger Selin, lotteriansvarig