INFO TURER MED OSKAR II

Seglingarna med Slupen sker under perioden juni-september. 2019 års seglingsprogram är ännu inte fastställt, men kommer vara klart och v publiceras löpande här hemsidan från och med i mitten av maj.

Oskar seglar mot Mariestad

Oskarikanalen

Oskar2ikanalen

Oskar II i Göta Kanal

Oskarikanalen

Stöd Slupen Oskar II

Stöd gärna vår verksamhet och bli medlem i föreningen så kan du följa med på våra medlemsseglingar.
Medlemsavgiften för 2016 är 250 kr. och kan betalas in på plusgirokonto 29 25 79-0.

© Föreningen Slupen Oskar II