,

Nyhetsbrev mars 2019

Så var det dags för det första i raden av nyhetsbrev som Föreningen Slupen har för avsikt att skicka ut till Er medlemmar som anmält intresse. Huvudsyftet är att tala om vad som är på gång och inte så mycket tillbakablickande.

Närmast kallar vi till arbetsmöte ombord på Oskar II lördag den 23 mars kl. 9.00-13:00 eller så länge du har tid att avvara.

Det som skall åtgärdas är:

  • Skrapning och slipning av reling och ett första lager lack om väder är gynnsamt. Arbete sker under presenning. Vi tillhandahåller utrustning förutom egna arbetskläder.
  • Indränkning olja mellan inner- och ytterbordläggning.
  • Påstrykning tjära på utbytt bräda i brädgång.
  • Nagelpinnar skall slipas och inoljas.
  • Ankarkätting skall begjutas med olja.

Har du inte möjlighet att hjälpa till vid detta tillfälle så är normalt tisdagar och lördagar arbetsdagar ombord på Oskar II framöver.

Vidare har vi bemanningsmöte den tisdag den 26 mars kl. 18:30 i Båtklubbens lokaler. Vi har en teoretisk genomgång hur hantera Oskar II från när vi lämnar bryggan, sätter segel, stagvänder, gippar, tar ner och beslår segel och till sist angör bryggan i hamnen igen. Vi har redan tidigare haft ett första bemanningsmöte men alla intresserade är förstås också välkomna.