Vänerslupen Oskar II

Föreningen Slupen är en ideell förening som bildades 1995 för att arbeta för byggandet av en Vänerslup vid Sjötorps varv. Vänerslupen Oskar II byggdes i Sjötorp under åren 1996 – 2004 och har sedan den var färdigbyggd haft sin hemmahamn i Sjötorp och Vänern.

Föreningen finns bland annat för att stödja driften och underhållet av Oskar II, samt för att aktivt arbeta för bevarandet av Vänerns och Göta kanals sjöfartstraditioner, kulturellt och historiskt.

Föreningen har idag cirka 160 medlemmar, varav 25 är ungdomar under 25 år. Vi arrangerar medlemsseglingar på Vänern eller Göta Kanal, för medlemmar och intresserade som vill bli medlemmar. Ta kontakt med oss så kan vi tillsammans planera en resa.

Aktiviteter 2019

Nu är arbetet inför sommaren 2019 igång, arbetsdagar och spontana träffar skrivs oftast ut på vår Facebooksida, Föreningen slupen Oskar II i Sjötorp. De som är anmälda till nyhetsbrevet får denna informationen via mejl.

Alla är välkomna att hjälpa till och det finns jobb för alla så som städ, färgskrapning till svårare uppgifter.
Många hjälpande händer behövs!

Planerade aktiviteter:

  • Bröllopsturer
  • Körning av tändkulemotorer och visning av slupen på Sjötorpsdagarna första helgen i Juni
  • Öppet skepp under sommarveckorna
  • Tisdags seglingar
  • Långsegling ”Dit vindarna bär” med mera.

Har du några idéer till aktiviteter inför kommande sommar, hör gärna av dig till någon i föreningen.

Kontaktpersoner

Eie Bengtsson
eiebengtsson@mail.se
070-248 15 00

Roger Selin

rskonsult@telia.com
0706-88 76 58

Årsmöte 2021

Föreningen Slupens årsmöte för 2020 års verksamhet.

Ett annorlunda årsmöte.

På grund av pågående covid19-pandemin kan vi inte bjuda in till och genomföra ett traditionellt årsmöte där medlemmarna träffas och behandlar dagordningens punkter. Årsmötet kommer istället att genomföras på distans där alla årsmöteshandlingar och förslag till beslut skickas ut med post till alla föreningens medlemmar.

Tisdagen den 30.e mars kommer årsmötet att hållas där inkomna synpunkter behandlas och besluten fastställs i samråd mellan föreningens revisorer för år 2020, medlemmar som anmält sin vilja att delta och den avgående styrelsen.

Nedan finns verksamhetsberättelsen för 2020 och verksamhetsplanen för 2021 publicerade som du kommer åt via länk till PDF-dokument.

Ladda ner och läs:

Kontaktuppgifter:

Eie Bengtsson, ordförande, 070 248 15 00, eiebengtsson@mail.se

Bo Öster, vice ordförande, 070 538 86 04, bo.oster@telia.com

Jan-Ivan Johansson, kassör, 070 766 60 16, janivan.johansson@gmail.com

Roger Selin, sekreterare, 070 688 76 58, rskonsult@telia.com

Stöd Slupen Oskar II

Stöd gärna vår verksamhet och bli medlem i föreningen, så kan du följa med på våra medlemsseglingar.
Medlemsavgiften för 2019 är 250 kr för vuxen, 50 kr för ungdom.
För familj boende på samma adress är avgiften 350kr.  Medlemsavgiften betalas in på plusgirokonto 29 25 79-0.
Märk insättningen med för- och efternamn, ålder på eventuella barn och E-post.

© Föreningen Slupen Oskar II